“Mielli i lirë dhe nën standarde nga Serbia, konkurrencë të pandershme”

“Mielli i lirë dhe nën standarde nga Serbia, konkurrencë të pandershme”
INTERVISTA/ Flet për “Albanian Free Press”, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, Agim Rrapaj

Z.Rrapaj, cila është sipas jush situata aktuale e bujqësisë në vendin tonë, teksa shifrat e fundit të INSTAT-it paraqiteshin dekurajuese për ecurinë e saj, por edhe të prodhimeve bujqësore në tërësi?

Po, është fakt se ka një rënie të prodhimit bujqësor në vend. Sivjet, kjo si rezultat i ngricave dhe përmbytjeve që kanë ndodhur në bujqësi dhe veçanërisht në agrume e perime. Ka gjithashtu një rënie edhe në sektorin e blegtorisë dhe të prodhimtarisë për arsye të sëmundjeve, sidomos atyre në gjedhë. Sikundër, kanë rënë prodhimet e drithërave për arsye të konkurrencës që vjen tashmë nga mielli me çmim të lirë, i cili vjen nën standarde, nga Serbia kryesisht.

Kjo është arsyeja kryesore që shqiptarët nuk kultivojnë më drithëra si më parë?

Po. Kjo kuptohet. Fermerët që kultivojnë drithëra, tashmë janë mjaft të konkurrueshëm. Dhe problemi më i madh është konkurrenca e pandershme përmes subvencionit të të njëjtit produkt në vendet e rajonit, kurse në Shqipëri nuk ka aspak një të tillë. Konkretisht, Maqedonia dhe Serbia janë dy vendet që kanë subvencionet më të mëdha, por edhe Kosova i ka shumë herë më të mëdha sesa ne, për të njëjtat produkte.

Ndërkaq, është fakt se paraqitet në rritje tendenca e kultivimit të bimëve bujqësore që janë të destinuara më shumë për eksport...

Po. Eksporti është në rritje, më shumë në sasi, për arsye të faktit se ndikon edhe çështja e monedhës, prandaj ai rritet edhe në sasi. Vendet që importojnë, tashmë janë më të interesuara për të tërhequr produktet shqiptare, pra është çështja e konjukturës së monedhës.

Po për institucionet që deri dje shteti i ka patur në varësi, pikërisht për të mbikëqyrur sektorin e bujqësisë dhe tani nuk ekzistojnë më, cili është mendimi juaj? Kujtojmë këtu që kemi patur deri edhe një Institut të Qepës dhe Patates...

Ne kemi një vërejtje, sidomos për Inspektoriatin e Ruajtjes së Tokës, i cili tashmë është hequr fare. Dhe jemi të mendimit se ai duhet të rivendoset, pasi është një gabim shumë i madh shkrirja e këtij institucioni.

A ka ndonjë faktor tjetër që donit të përmendnit si shkak për dobësimin e sektorit të bujqësisë?

Po. problemi i dytë ka të bëjë më rimbursimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar. Në sektorin e bujqësisë ai ende nuk po gjen stabilizim dhe informaliteti është akoma edhe më i madh, gjë e cila po çon në dobësimin e sektorit të bujqësisë. Edhe kur rimbursohet, duhet thënë se TVSH-në nuk e merr prodhuesi, por e merr grumbulluesi. Dhe ne mendojmë se duhet të formalizohet sektori, në mënyrë që TVSH-në ta marrë prodhuesi dhe jo grumbulluesi. Gjithashtu, ne nga ana jonë kemi kërkuar kartën elektronike, regjistrin elektronik dhe Qendrën Kombëtare të Agrobiznesit.

Shpërndajeni me miqtë tuaj: