Administrata publike, raporti: Vazhdojnë emërimet e parregullta dhe gjyqet pa fund

Administrata publike, raporti: Vazhdojnë emërimet e parregullta dhe gjyqet pa fund
Emërime të parregullta, gjyqe që zgjasin pa fund dhe shtim i trysnisë për të fituar një vend pune në shtet.

Administrata publike në vend vazhdon që të vuajë nga këto problematika të mbartura ndër vite. Dukuri kjo që konfirmohet nga raporti më i fundit i Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.

“Janë evidentuar 357 raste të emërimeve të parregullta, që zënë 22% të pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil në institucione”, pohon ai. Më tej, jep detaje se në këto emërime përfshihen ato “të kryera në kundërshtim me procedurat e rekrutimit”, “raste kur nëpunësit nuk kanë arsim të lartë”, ose “nuk i plotësojnë kriteret për pozicionin e punës ku janë të emëruar”. Sikundër, ky institucion pohon edhe dukurinë se punonjësit që emërohen në administratë vazhdojnë të shkelin rregullat e punës dhe prandaj përjashtohen prej saj.

“Nuk përmbushin detyrat sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, kanë parregullsi në kryerjen e detyrës, si dhe kanë mosrespektim të disiplinës në punë”, sqarojnë ekspertët e shërbimit civil. Sipas tyre, vetëm gjatë vitit të kaluar në institucionet kryesore të vendit, për të gjitha këto arsye janë dhënë 60 masa disiplinore, ku 1/10-ta prej tyre për shkelje shumë të rënda, deri në largim nga shërbimi civil.

Nga ana tjetër, një problem që vihet re me administratën publike është edhe ai i moskthimit në punë të punonjësve që kanë fituar gjyqet e hapura ndaj shtetit. Situatë kjo që sipas Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil është krijuar jo vetëm nga mungesa e vullnetit të institucioneve për të ekzekutuar vendimet e gjykatave. Por edhe nga pengesa financiare apo ligjore.

“Janë 311 vendime të formës së prerë, që ende nuk janë ekzekutuar, të cilat u përkasin 12 (ose 4%), institucioneve të pavarura; 209 (ose 67%) administratës shtetërore dhe 90 (ose 29%), njësive të qeverisjes vendore”, sqarojnë ekspertët.

 

22

Kandidatë për një vend pune ka qenë fluksi i kandidatëve që konkurruar për një vend pune gjatë vitit të kaluar, më i lartë sesa vitet e mëparshme duke e shtuar trysninë për ta fituar atë

 

357

Është numri total i emërimeve të parregullta që janë konstatuar gjatë vitit të kaluar se janë bërë në administratën publike, ose 22% e totalit të pozicioneve të punës